Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
31.10.2018

Sanktioner mod Republikken Guinea

EU har besluttet at opdatere listen i bilag II over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

Bilag II til denne forordning erstatter det tidligere bilag II.

Ikrafttrædelsesdato: 27. oktober 2018.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail