Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
28.01.2020

Sanktioner mod Rusland/Ukraine

EU har besluttet at opdatere listen i bilag I over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

Syv nye personer tilføjes listen i bilag I.

Ikrafttrædelsesdato: 28. oktober 2020.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail eksportkontrol@erst.dk