Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
26.07.2022

Sanktioner mod Syrien

EU har besluttet at opdatere bilag I over personer, enheder og organer, som er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til afgørelse 2013/255/FUSP, herunder indefrysning jf. artikel 28. Oplysninger om fire individer og én enhed tilføjes til listen.

Det fremgår af: 

Ikraftrædelsesdato: 21. juli 2022.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]