Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
28.09.2021

Sanktioner mod terrorisme

EU har besluttet at opdatere bilaget over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler.

EU har besluttet at opdatere bilaget over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler.
Det fremgår af:

  • RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1188 af 19. juli 2021 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2021/138

Ikrafttrædelsesdato: 20. juli 2021.
Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]