Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
28.02.2023

Sanktioner mod terrorisme

EU har besluttet at opdatere bilaget over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler. Bilaget erstattes med bilaget i forordningen nedenfor.

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 28. februar 2023.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]