Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
09.01.2019

Sanktioner mod terrorisme

EU har besluttet at opdatere listen i bilaget over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

Bilaget erstatter og opdaterer listen over personer, enheder og grupper omfattet af indefrysning. To nye iranske personer og en iransk enhed er blevet tilføjet listen i bilaget.

Ikrafttrædelsesdato: 9. januar 2019.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail eksportkontrol@erst.dk