Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
13.08.2019

Sanktioner mod terrorisme

EU har besluttet at opdatere listen i bilaget over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

Ikrafttrædelsesdato: 10. august 2019.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail eksportkontrol@erst.dk