Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
03.08.2015

Sanktioner mod terrorisme - opdatering af indefrysningsbilag

EU har besluttet at opdatere listen i bilaget over personer og virksomheder, som skal have indefrosset deres midler, jf.

  • Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/1325 af 31. juli 2015 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/513

Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail eksportkontrol@erst.dk

Se Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/1325, jf. s. 12 ›