Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
05.01.2016

Sanktioner mod terrorisme - opdatering af indefrysningsbilag

EU har besluttet at opdatere listen i bilaget over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

  • Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/2425 af 21. december 2015 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1325

Ikrafttrædelsesdato: 23. december 2015.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail .

Se Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/2425, jf. s. 1 ›