Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
04.02.2022

Sanktioner mod Tunesien

EU har vedtaget en bestemmelse om indefrysning af pengemidler og løsøre, som tilhører personer opført på listen i bilag I, der afgår ved døden.

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 5. februar 2022.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]