Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
07.12.2021

Sanktioner mod Ukraine

EU har besluttet at opdatere bilag I over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger. En person, Oleksandr Viktorovych Klymenko, udgår af listen i bilag I.

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 7. december 2021.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]