Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
14.09.2018

Sanktioner mod Ukraine/Rusland

EU har besluttet at opdatere listen i bilag I over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

Ikrafttrædelsesdato: 15. september 2018.

Bilag I til forordning 2018/1230 erstatter oplysningerne om personer og enheder omfattet af indefrysning i det eksisterende bilag I.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail