Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
09.07.2019

Sanktioner mod Venezuela

EU har besluttet at opdatere listen i bilag IV over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

Oplysningerne om personerne i bilag IV erstattes af opdaterede oplysninger om personerne.

Ikrafttrædelsesdato: 10. juli 2019.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail eksportkontrol@erst.dk