Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
07.04.2020

Sanktioner mod Yemen

EU har opdateret anvendelsesområdet for indefrysning, så det udvides til også at omfatte seksuel vold under væbnede konflikter og rekruttering eller anvendelse af børn i strid med folkeretten. Derudover indsættes en ny undtagelsesbestemmelse fra indefrysning, som omhandler humanitært arbejde, jf. 

Ikrafttrædelsesdato: 4. april 2020.