Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
23.02.2015

Sanktioner mod Zimbabwe

Hermed fremsendes til orientering og videre opfølgning:

Gennemførelsesforordning nr. 2015/275 opdaterer bilag III til forordning nr. 314/2004. Bilag III indeholder en liste over de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer skal indefryses.

Afgørelse 2015/277 forlænger bl.a. sanktionerne mod Zimbabwe indtil den 20. februar 2016.

Retsakterne er trådt i kraft den 20. februar 2015.

Pligten til at foretage indefrysninger påhviler den enkelte virksomhed og privatperson. Såfremt der sker indefrysning, skal Erhvervsstyrelsen straks orienteres, gerne pr. e-mail: eksportkontrol@erst.dk


Med venlig hilsen


Team Global Handel og Sikkerhed
eksportkontrol@erst.dk
Erhvervsstyrelsen
Tlf.: 3529 1500