Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
21.02.2019

Sanktioner mod Zimbabwe

EU har besluttet at opdatere listen i bilag III over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

EU har besluttet at opdatere listen i bilag IV over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

Bemærk, at krav om indefrysning suspenderes for de tre personer, som er opført i bilag IV, indtil den 20. februar 2020.

Ikrafttrædelsesdato: 20. februar 2019.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail