Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
28.10.2015

Sanktioner mod Zimbabwe - opdatering af indefrysningsbilag

EU har bl.a besluttet at opdatere listen i bilag IV over personer, virksomheder og organer, som er suspenderet fra at skulle have indefrosset deres midler, jf.

  • Rådets forordning (EU) nr. 2015/1919 af 26. oktober 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 314/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

EU har besluttet at opdatere listen i bilag III over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

  • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1921 af 26. oktober 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 314/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

Ikrafttrædelsesdato: 28. oktober 2015.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail eksportkontrol@erst.dk

Se Rådets forordning (EU) 2015/1919, jf. s. 1 ›
Se Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1921, jf. s. 5 ›