Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
19.02.2020

Sanktioner mod Zimbabwe

EU har besluttet at opdatere listen i bilag III over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

Bilaget til forordning 2020/219 erstatter bilag III til forordning nr. 314/2004.

Ikrafttrædelsesdato: 19. februar 2020.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail ">

Bemærk videre, at forordning nr. 314/2004 (hovedforordningen) ændrer navn til Rådets forordning (EF) nr. 314/2001 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Zimbabwe, jf. 

Ikrafttrædelsesdato: 19. februar 2020.