Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
22.03.2021

Sanktioner vedr. alvorlige krænkelser af menneskerettighederne

EU har besluttet at opdatere bilag I over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler. 11 personer og 4 enheder tilføjes i bilag I.

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 22. marts 2021.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]