Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
15.11.2022

Sanktioner vedr. Ukraine

EU har besluttet at opdatere bilag I over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler. To personer, Hossein SALAMI og Amir Ali HAJIZADEH, og to enheder, Den Islamiske Revolutionsgardes Luftfartsstyrke og Qods Aviation Industries, tilføjes listen i bilag I.

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 14. november 2022.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]