Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
16.12.2022

Sanktioner vedr. Ukraine

EU har besluttet at ændre bilag I over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler. 141 personer og 49 enheder tilføjes til listen i bilag I, og visse undtagelsesbestemmelser i forordning nr. 269/2014 ændres.

Udover tilføjelserne til bilag I foretages der også ændringer vedr. visse undtagelsesbestemmelser, herunder artikel 6b og 6e, hvorefter der i visse situationer kan meddeles tilladelse til frigivelse af indefrosne pengemidler eller tilrådighedsstillelse af pengemidler til personer eller enheder omfattet af bilag I, såfremt pengemidlerne er nødvendige for indkøb, import eller transport af landbrugsmæssige og fødevarerelaterede produkter, herunder hvede og gødningsstoffer.

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 16. december 2022.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]