Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
26.02.2023

Sanktioner vedr. Ukraine

EU har besluttet at opdatere bilag I over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler. 87 personer og 34 enheder tilføjes listen i bilag I. Derudover justeres undtagelsesbestemmelser for frigivelse af indefrosne midler, og krav til rapportering om indefrosne midler udvides.

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 25. februar 2023.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]