Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
17.04.2023

Sanktioner vedr. Ukraine

EU har besluttet at opdatere bilag I over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler. To enheder, Wagnergruppen og RIA FAN, tilføjes listen i bilag I, og oplysningerne om 35 personer ajourføres.

Det gremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 13. april 2023.

Ikrafttrædelsesdato: 15. april 2023.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail e[email protected]