Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
06.06.2023

Sanktioner vedr. Ukraine

EU har besluttet at ændre kriterierne for at blive omfattet af indefrysning. Kriterierne retter sig bl.a. mod fremtrædende erhvervsfolk, der driver virksomhed i Rusland og deres nærmeste familiemedlemmer.

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 2023.