Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
21.07.2023

Sanktioner vedr. Ukraine

EU har besluttet at opdatere bilag I over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler. Fem iranske personer tilføjes listen i bilag I.

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 20. juli 2023.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]