Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
31.07.2023

Sanktioner vedr. Ukraine

EU har besluttet at tilføje syv personer og fem enheder til bilag I til EU's forordning 269/2014, hvorved de bliver omfattet af indefrysningsbestemmelserne.

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 28. juli 2023.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]