Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
26.07.2014

Sanktioner vedr. Ukraine/Rusland

Hermed fremsendes til orientering og videre opfølgning:

Bilaget til forordning nr. 810/2014 tilføjer yderligere personer og enheder til bilag I til forordning nr. 269/2014. Bilag I indeholder en liste over de personer, virksomheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer skal indefryses.

Forordning nr. 811/2014 ændrer kriterierne for at blive omfattet af indefrysning og opført på bilag I til forordning nr. 269/2014.

Pligten til at foretage indefrysninger påhviler den enkelte virksomhed og privatperson. Såfremt der sker indefrysning, skal Erhvervsstyrelsen straks orienteres, gerne pr. e-mail: [email protected]

Forordningerne er trådt i kraft den 25. juli 2014.


Med venlig hilsen


Team Eksportkontrol
Erhvervsstyrelsen
Tlf.: 3529 1500