Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
26.02.2022

Sanktionerne mod Rusland skærpes

EU har besluttet at skærpe sanktionerne mod Rusland på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine.

Det fremgår af:

Skærpelsen indebærer nye omfattende sanktioner og omhandler bl.a.:

  1. Forbud mod eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse opført i bilag I til dual-use-forordning 2021/821.
  2. Forbud mod eksport af produkter og teknologi som kan bidrage til Ruslands militære og teknologiske forbedring, jf. bilag VII
  3. Forbud mod eksport af produkter og teknologi som kan bruges til olieraffinering, jf. bilag X
  4. Forbud mod eksport af produkter og teknologi som kan bruges i luft- og rumfartsindustrien, jf. bilag XI

For så vidt angår ovennævnte forbud, gælder der visse undtagelser samt muligheder for afvikling af eksisterende kontrakter. Læs mere om de nye sanktioner på vores hjemmeside.

Ikrafttrædelsesdato: 26. februar 2022.

Herudover har EU opdateret sanktionerne vedr. listen over personer og enheder, som omfattes af indefrysning på baggrund af situationen i Ukraine. Det fremgår af:

Opdateringerne består i:

  • Ændring af de opførelseskriterier hvormed personer og enheder kan blive omfattet af indefrysning.
  • Udpegning af 98 nye personer som omfattes af indefrysning, herunder Ruslands præsident Vladimir Putin og udenrigsminister Sergey Lavrov. I alt er nu 670 personer omfattet af indefrysning.

Ikrafttrædelsesdato. 25. februar 2022.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]