Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
08.04.2022

Sanktionerne mod Rusland skærpes

EU har igen skærpet sanktionerne mod Rusland på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine.

Det fremgår af:

Skærpelsen indebærer bl.a.:

 • Forbud mod eksport af jetbrændstof m.v. til Rusland, jf. bilag XX.
 • Forbud mod eksport af produkter til forbedring af Ruslands industrielle kapacitet, jf. bilag XXIII.
 • Bilag VII om avanceret teknologi udvides med flere produkter.
 • Bilag X om produkter og teknologi egnet til brug ved olieraffinering ændres og udvides.
 • En præcisering af artiklerne om dual-use og avanceret teknologi, jf. artikel 2 og 2a, hvor stk. 4, litra e, og stk. 7, nr. i og ii, præciseres i begge artikler.

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for administrationen af ovennævnte forbud.

Her kan du læse mere om sanktionerne mod Rusland. 

Derudover indebærer skærpelsen bl.a. også:

 • Forbud mod import af kul og andre solide fossile brændstoffer.
 • Forbud mod import af produkter som genererer betydelige indtægter til Rusland.
 • Forbud mod at lade russiske og russisk ejede eller kontrollerede skibe få adgang til europæiske havne.
 • Forbud mod at transportere gods på det europæiske vejnet for russiske transportvirksomheder.
 • Forbud mod at lade russiske personer og enheder vinde offentlige udbud.
 • Forbud mod at registrere eller yde andre tjenester til fonde eller truster som har russiske personer eller enheder som begunstiget.

Toldstyrelsen, Søfartsstyrelsen og Finanstilsynet er ansvarlig for administrationen af ovennævnte forbud.

Ikrafttrædelsesdato: 9. april 2022.