Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
03.06.2022

Sanktionerne mod Rusland skærpes

EU har igen skærpet sanktionerne mod Rusland med vedtagelsen af sjette sanktionspakke på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine.

Det fremgår af:

Skærpelsen indebærer bl.a. følgende ændringer, som Erhvervsstyrelsen er ansvarlig myndighed for:

  • Bilag VII om avanceret teknologi udvides med flere produkter, herunder tilføjelse af forskellige kemikalier.
  • Der tilføjes yderligere entiteter til bilag IV, som omfatter personer og organisationer med forbindelse til den russiske forsvarsindustri. Skærpede eksportrestriktioner gælder ved eksport til entiteter omfattet af bilag IV.

Her kan du læse mere om sanktionerne mod Rusland

Derudover indebærer skærpelsen bl.a. også:

  • Forbud mod køb, import eller overførsel af søbåren råolie fra Rusland.
  • Forbud mod direkte eller indirekte at yde regnskabsydelser til den russiske regering eller til russiske juridiske personer, entiteter eller organisationer.
  • Suspendering af sendetilladelser for russiske medier udvides yderligere.
  • Tilføjelse af yderligere kreditinstiutioner til forbuddet mod finansielle ydelser.

Samtlige ændringer i sanktionerne fremgår her:

Ikrafttrædelsesdato: 4. juni 2022.