Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
06.10.2022

Sanktionerne mod Rusland skærpes

På baggrund af Ruslands mobilisering og de ulovlige proformafolkeafstemninger i Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja har EU har besluttet at skærpe sanktionerne mod Rusland.

Det fremgår af:

Skærpelserne indebærer ændringer til eksisterende sanktioner samt nye forbud. Ændringerne i forordning 833/2014 om Rusland omhandler bl.a.:

  • Ændringer til bilag VII om avanceret teknologi, jf. artikel 2a, herunder tilføjelse af produkter omfattet af EU’s forordning nr. 2019/125 om udstyr til henrettelser o.l. og tilføjelse af visse halvledere, elektroniske integrerede kredsløb og kameraer.
  • Ændringer til bilag XI om luftfart og rumindustri, jf. artikel 3c, herunder tilføjelse af olier, smøreolier, bremser, reflekser og gummi-artikler som kan bruges på luftfartøjer.
  • Ændringer til artikel 3c, herunder mulighed for tilladelse til eksport til Rusland, hvis produkterne er nødvendige for fremstilling af varer af titan.
  • Ændringer til bilag XXIII om industriel kapacitet, jf. artikel 3k, herunder tilføjelse af stenkul, brunkul, tørv og koks.
  • Ændringer til artikel 5n, herunder tilføjelse af forbud mod at yde arkitekt- og ingeniørtjenester, juridisk rådgivning og IT-konsulenttjenester til Ruslands regering eller juridiske personer, enheder og organer etableret i Rusland.
  • Ændringer til artikel 3g om import af stål fra Rusland. Vær opmærksom på, at Toldstyrelsen er ansvarlig myndighed for denne bestemmelse.

Ikrafttrædelsesdato: 7. oktober 2022.

Ændringerne i forordning 269/2014 om indefrysning omhandler bl.a.:

  • 30 personer og syv enheder tilføjes til forordningens bilag I og omfattes dermed af indefrysning samt forbuddet mod tilrådighedsstillelse.
  • Tilføjelse af et nyt opførelseskriterie, således at personer, enheder og organer, som letter overtrædelser af forbuddet mod omgåelse af bestemmelserne i forordningen kan blive omfattet af forordningens bilag I.
  • Ændringer til undtagelsesbestemmelserne i artikel 6a og 6b.

Ikrafttrædelsesdato: 6. oktober 2022.

Ændringerne i forordning 2022/263 om Donetsk og Luhansk omhandler:

  • En udvidelse af forordningen så den nu gælder for de ikke-regeringskontrollerede områder af Ukraine i regionerne Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja.

Ikrafttrædelsesdato: 7. oktober 2022.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]

Eksportkontrols hjemmeside om sanktionerne er under opdatering.