Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
16.12.2022

Sanktionerne mod Rusland skærpes - 9. sanktionspakke

På baggrund af Ruslands fortsatte invasion af Ukraine har EU besluttet at skærpe sanktionerne mod Rusland.

Det fremgår af:

Skærpelserne indebærer bl.a. følgende ændringer, som Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for:

 • Tilføjelse af en undtagelsesbestemmelse om salg og overførsel af produkter og teknologier omfattet af artikel 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3k og 3h i forbindelse med afhændelser eller afvikling af forretningsaktiviteter i Rusland.

 • Forbud mod at erhverve nye eller udvide eksisterende deltagelse i juridiske personer, enheder eller organer, som har aktiviteter i råstofudvindingssektoren

 • Tilføjelse af produkter til bilag XI om produkter og teknologier til brug i luft- og rumfartsindustrien, herunder flyvemaskinemotorer med gnisttænding og dele, som udelukkende eller hovedsageligt anvendes til forbrændingsmotorer til anvendelse i luftfartøjer.

  • Tilføjelse af en undtagelsesbestemmelse om opfyldelse af kontrakter relateret til disse produkter og teknologier

 • Tilføjelse af produkter til bilag XXIII, om produkter og teknologier der kan bidrage til at styrke Ruslands industrielle kapacitet.

 • Udvidelse af forbuddet mod at levere tjenesteydelser til den russiske regering og russiske personer, enheder og organer. Det er nu forbudt at levere markedsundersøgelser og opinionsundersøgelser, teknisk prøvning og analysetjenester samt reklametjenester

 • Tilføjelse af mere end 100 entiteter til bilag IV om militære entiteter.

 • Tilføjelse af produkter til bilag VII om avanceret teknologi, bl.a. elektriske og magnetiske komponenter samt maskiner til additiv fremstilling.

Ikrafttrædelsesdato: 17. december 2022. 

Her kan du læse mere om sanktionerne mod Rusland.

Derudover indebærer skærpelsen bl.a.:

 • Justering af visse finansielle sanktioner, herunder artikel 5 og 5aa.

 • Justering af bilag XVII om import af jern- og stålprodukter, jf. artikel 3g

 • Tilføjelse af en undtagelsesbestemmelse om import af produkter og teknologier omfattet af artikel 3g og 3i i forbindelse med afhændelser eller afvikling af forretningsaktiviteter i Rusland.

 • Tilføjelse af juridiske personer omfattet af artikel 2f om nyhedstjenester.

 • Justering af bilag XXV om olieprodukter og tilføjelse af bilag XXXI om petroleumsprodukter, jf. artikel 3m og 3n.

Toldstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Kulturministeriet og Finanstilsynet er ansvarlige for administrationen af ovennævnte forbud.