Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
16.02.2015

Sanktionerne vedr. Ukraine/Rusland

Hermed fremsendes til orientering og videre opfølgning:

Bilaget til forordning nr. 2015/240 opdaterer bilag I til forordning nr. 269/2014. Bilag I indeholder en liste over de personer, virksomheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer skal indefryses.

Pligten til at foretage indefrysninger påhviler den enkelte virksomhed og privatperson. Såfremt der sker indefrysning, skal Erhvervsstyrelsen straks orienteres, gerne pr. e-mail: eksportkontrol@erst.dk

Forordningen er trådt i kraft den 16. februar 2015.


Med venlig hilsen

Team Global Handel og Sikkerhed
eksportkontrol@erst.dk
Erhvervsstyrelsen
Tlf.: 3529 1500