Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Slutbrugererklæring

Slutbrugererklæringen er dokumentation for, hvad den endelige slutbruger af produktet har tænkt sig at bruge det til.

Der er én type slutbrugererklæring, som skal benyttes ved alle typer af dual-use eksporter. Du skal altid angive i erklæringen, om det er en civil eller militær slutbruger, eller om der er tale om eksport til lager.

Derudover er der en anden slutbrugererklæring, der skal benyttes ved udførsel af de produkter til oliesektoren i Rusland, der er opført i bilag II til forordning nr. 833/2014 (Rusland-forordningen).

Vejledning til slutbrugererklæring

Slutbrugererklæringen skal:

  1. Udfyldes på pc el. lign. ud fra den pågældende skabelon, jf. ovenfor.
  2. Udskrives på slutbrugerens eget brevpapir, hvis slutbrugeren har eget brevpapir.
  3. Dateres, stemples og underskrives af slutbrugeren.

Eksportøren kan forudfylde visse felter i erklæringen, som herefter kan vedhæftes en e-mail til slutbrugeren. Slutbrugeren kan så færdiggøre erklæringen.

Slutbrugeren kan herefter scanne og e-maile den endelige slutbrugererklæring til eksportøren, som så hurtigere kan indsende en komplet ansøgning. Det fritager dog ikke slutbrugeren for at fremsende den originale slutbrugererklæring til eksportøren, da denne skal være i besiddelse af den originale version, som skal kunne fremvises på Erhvervsstyrelsens forlangende.

Gyldighed

Slutbrugererklæringen er som udgangspunkt gyldig i 6 måneder efter udstedelsen.