Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Søg om tilladelse til at eksportere

Brug det digitale ansøgningsskema, når du skal søge om tilladelse til at eksportere dual-use produkter.

For overhovedet at kunne eksportere skal du være registreret som eksportør via din virksomheds CVR-oplysninger. Du kan ændre din virksomheds stamdata på virk.dk.

Anvend digital signatur

Du skal bruge en digital signatur i form af et medarbejdercertifikat eller dit private MitID for at kunne indsende den digitale ansøgning. Du kan læse mere, om hvornår du kan benytte MitID og digital medarbejdersignatur på Virk.dk. Du kan bestille digital medarbejdersignatur hos MitID Erhverv og MitID hos MitID.

Hvis det er første gang, du søger om eksporttilladelse, bør du læse vejledningen nedenfor, da du bl.a. skal vide, hvilken type tilladelse du skal søge om.

Bemærk, at resultatet af ansøgningen sendes til virksomhedens digitale postkasse. 

 

Eksportkontrol - Ansøgning om tilladelse til eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse

Ansøg, når din virksomhed skal eksportere produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (dual-use).

Søg om eksporttiladelse på Virk

Råd og vejledning til ansøgningen

Du kan få hjælp undervejs i selve ansøgningsskemaet ved at klikke på de blå spørgsmålstegn. Herunder følger et par øvrige gode råd:

Få en digital signatur

Hvis du ikke har en digital signatur i form af et medarbejdercertifikat eller MitID, kan du bestille et certifikat hos MitID Erhverv og MitID hos MitID. Husk også at bestille medarbejdercertifikat til de medarbejdere, der evt. skal have mulighed for at indsende det digitale et ansøgningsskema. Du kan læse mere, om hvornår du kan benytte MitID og digital medarbejdersignatur på Virk.dk.

Hvilken type tilladelse skal du søge om – og hvordan?

I det digitale ansøgningsskema skal du vælge, hvilken type tilladelse du vil søge om, så det bør du sætte dig ind i på forhånd. Læs mere om de forskellige typer af tilladelser.
Overordnet set skal du vælge mellem tre typer eksporttilladelser, der kræver, at du udfylder ansøgningsskemaet på hver sin måde:

1. Ansøgning om individuel eksporttilladelse

Til en ansøgning om individuel eksporttilladelse skal du vedhæfte:

  • Kopi af din slutbrugererklæring, som er dokumentation for, hvad den endelige slutbruger af produktet vil bruge det til.
    Erklæringen udfyldes ud fra en bestemt skabelon, udskrives på slutbrugerens eget brevpapir, dateres, stemples og underskrives af slutbrugeren.
  • Evt. andre relevante dokumenter.
  • Ved eksport af visse cyberovervågningsprodukter kan der derudover være krav om en ledelseserklæring ifm. ansøgningen. 

2. Anvendelse af EU’s Generelle Fællesskabseksporttilladelser

Du behøver ikke at søge om tilladelse, hvis du skal bruge en generel fællesskabseksporttilladelse, men du skal efterregistrere dig hos Erhvervsstyrelsen senest 30 dage efter den dato, hvor din første eksport under tilladelsen fandt sted.

Dog skal man for de generelle tilladelser EU007 og EU008 lade sig registrere forud for den første eksport under tilladelserne. For EU007 er det 30 dage før, og for EU008 er det ti dage før, den første eksport skal finde sted.

Brug det digitale ansøgningsskema, hvor du udfylder virksomhedsoplysninger og signerer med medarbejdercertifikat, inden du sender det til Erhvervsstyrelsen.

3. Ansøgning om global eksporttilladelse

Hvis du søger om global eksporttilladelse bør du som udgangspunkt kontakte Erhvervsstyrelsen, inden du udfylder og indsender det digitale ansøgningsskema.Behandling af ansøgning

Erhvervsstyrelsen behandler ansøgningen efter gældende internationale og nationale regler. Som regel får alle ansøgere svar inden for 14 dage efter, at vi har modtaget en komplet ansøgning.

Generelt udsteder vi kun få afslag.