Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Søg om tilladelse til at eksportere

Brug det digitale ansøgningsskema, når du skal søge om tilladelse til at eksportere dual-use produkter. Få råd og vejledning.

For overhovedet at kunne eksportere skal du være registreret som eksportør via din virksomheds cvr-oplysninger. Du kan ændre din virksomheds stamdata på virk.dk.

Du skal bruge en digital signatur i form af et medarbejdercertifikat eller dit private NemID for at kunne indsende den digitale ansøgning. Du kan læse mere, om hvornår du kan benytte NemID og digital medarbejdersignatur på Virk.dk. Du kan bestille digital medarbejdersignatur hos danID og NemID hos NemID.

Hvis det er første gang, du søger om eksporttilladelse, bør du læse vejledningen nedenfor, da du bl.a. skal vide, hvilken type tilladelse du skal søge om.

Bemærk at efter 1. juni 2016 sendes tilladelsen til virksomhedens digitale postkasse.


Råd og vejledning til ansøgningen

Du kan få hjælp undervejs i selve ansøgningsskemaet ved at klikke på de blå spørgsmålstegn. Herunder følger et par øvrige gode råd:

Få en digital signatur

Hvis du ikke har en digital signatur i form af et medarbejdercertifikat eller NemID, kan du bestille et certifikat hos danID og NemID hos NemID. Husk også at bestille medarbejdercertifikat til de medarbejdere, der evt. skal have mulighed for at indsende det digitale et ansøgningsskema. Du kan læse mere, om hvornår du kan benytte NemID og digital medarbejdersignatur på Virk.dk.

Hvilken type tilladelse skal du søge om – og hvordan?

I det digitale ansøgningsskema skal du vælge, hvilken type tilladelse du vil søge om, så det bør du sætte dig ind i på forhånd.
Overordnet set skal du vælge mellem tre typer udførselstilladelser, der kræver, at du udfylder ansøgningsskemaet på hver sin måde:

1. Ansøgning om individuel udførselstilladelse
Til en ansøgning om individuel udførselstilladelse skal du vedhæfte:

  • Kopi af din slutbrugererklæring, som er dokumentation for, hvad den endelige slutbruger af produktet vil bruge det til.
    Erklæringen udfyldes ud fra en bestemt skabelon, udskrives på slutbrugerens eget brevpapir, dateres, stemples og underskrives af slutbrugeren.
  • Andre relevante dokumenter, fx en ordrebekræftelse.
  • Hvis eksporten er omfattet af catch-all bestemmelserne skal du vedhæfte tekniske specifikationer på produktet eller i feltet ’supplerende oplysninger’ henvise til en aktuel teknisk vurdering fra Forsvarets Materieltjeneste, hvis en sådan findes.

2. Anvendelse af EU’s Generelle Fællesskabsudførselstilladelse
Du behøver ikke at søge om tilladelse, hvis du skal bruge en generel fællesskabsudførselstilladelse, men du skal efterregistrere dig hos Erhvervsstyrelsen senest 30 dage efter den dato, hvor din første eksport under tilladelsen fandt sted. Brug det digitale ansøgningsskema, hvor du udfylder virksomhedsoplysninger og signerer med medarbejdercertifikat, inden du sender det til Erhvervsstyrelsen.

3. Ansøgning om global udførselstilladelse
Hvis du søger om global udførselstilladelse bør du som udgangspunkt kontakte Erhvervsstyrelsen, inden du udfylder og indsender det digitale ansøgningsskema.

Læs mere om de forskellige typer af tilladelser

Behandling af ansøgning

Erhvervsstyrelsen behandler ansøgningen efter gældende internationale og nationale regler. Som regel får alle ansøgere svar inden for 14 arbejdsdage, efter vi har modtaget en komplet ansøgning.

Generelt udsteder vi kun få afslag.

Læs mere om behandling af ansøgning 
Se oversigt over tilladelser og afslag