Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Ofte stillede spørgsmål og svar om eksportkontrol

Hvordan søger jeg om eksporttilladelse? Og kan jeg straffes, hvis jeg eksporterer mit produkt uden tilladelse? Få svar på de oftest stillede spørgsmål om eksportkontrol.

Spørgsmål 1:

Kan jeg straffes, hvis jeg eksporterer mit produkt uden tilladelse?

Svar:

Det er altid dit ansvar som eksportør at undersøge, om du skal ansøge om eksporttilladelse. Manglende tilladelse kan medføre straf i form af bøde eller fængsel i op til to år eller otte år under skærpende omstændigheder.

Spørgsmål 2:

Hvordan finder jeg ud af, om mit produkt er under eksportkontrol?

Svar:

Produkter som findes på Kontrollisten er underlagt eksportkontrol.

Du bør kontrollere dit produkt i forhold til denne liste for at vide, om produktet er omfattet af eksportkontrol.

Du skal derudover ansøge om eksporttilladelse, hvis dit produkt ikke er på kontrollisten, men eksporten er omfattet af catch-all bestemmelserne. Læs mere om catch-all bestemmelserne her.

Som eksportør skal du selv søge viden om risikoen på markederne i de relevante lande og indhente oplysninger om slutbrugeren og produktets endelige brug (slutbrug). Her er et godt råd at indhente en slutbrugererklæring fra slutbrugeren.

Er du stadig i tvivl om dit produkt er under eksportkontrol, kan du hente vejledning ved at kontakte Erhvervsstyrelsen.

Spørgsmål 3:

Hvordan ansøger jeg om eksporttilladelse?

Svar:

Du kan finde link til ansøgningsblanketten på virk.dk her.

Spørgsmål 4:

Hvilken tilladelse skal jeg søge?

Svar:

Du kan søge om én af tre typer forskellige eksporttilladelser afhængigt af, hvad du skal eksportere og til hvem. Du kan ansøge om 1) Individuel tilladelse, 2) EU-tilladelse eller 3) Global tilladelse. Læs hvilken eksporttilladelse du skal søge under Typer af tilladelser.

Spørgsmål 5:

Hvor lang tid i forvejen skal jeg søge om eksporttilladelse?

Svar:

Søg altid om eksporttilladelse i god tid. Erhvervsstyrelsen tilstræber at afgøre alle sager hurtigst muligt efter modtagelsen af en komplet ansøgning. Beregn mininum 3 uger til sagsbehandlingen. Hvis særlige forhold gør sig gældende, for eksempel ved behov for at høre andre myndigheder, kan sagsbehandlingen trække ud.

I kontrakter bør virksomheder altid tage forbehold for, at eksporttilladelsen kan udstedes for at forhindre økonomisk tab, hvis eksporttilladelsen ikke kan udstedes.

Spørgsmål 6:

Hvad tager myndighederne stilling til, når eksporttilladelsen skal udstedes?

Svar:

Afgørelse af ansøgningen baseres bl.a. på:

  • Danmarks forpligtelser i henhold til aftaler om kontrol med følsomme produkter og teknologier og i forbindelse med sanktioner vedtaget af EU og FN
  • Danske sikkerheds- og udenrigspolitiske synspunkter, herunder ønsket om at modvirke terrorisme og bidrage til opretholdelse af regional fred, sikkerhed og stabilitet
  • Den interne situation og overholdelse af menneskerettigheder i modtagerlandet
  • At danske virksomheder ikke begrænses unødigt i bestræbelserne på at opnå eksportordrer, hvis andre landes myndigheder giver tilladelse til eksport

Spørgsmål 7:

Til hvilke lande skal jeg være ekstra forsigtig med at eksportere?

Svar:

Aktuelt skal du være ekstra forsigtig ved eksport til Iran, Nordkorea, Rusland og Syrien. Desuden skal du holde dig ajour med, om der er andre lande, hvor en vurdering af situationen i landet peger i retning af ekstra påpasselighed.

Spørgsmål 8:

Gives der mange eksportafslag i Danmark?

Svar:

Nej, i langt de fleste tilfælde kan eksport foregå uhindret, enten fordi produktet ikke er omfattet af eksportkontrol, eller fordi en tilladelse er en rutinesag. Risikoen er normalt kun til stede ved eksport af særlige kritiske produkter til bestemte slutbrugere og regioner, hvor produktets anvendelse kan indebære fare for den internationale fred og sikkerhed.

Spørgsmål 9:

Hvad skal jeg gøre, hvis mistænkelige kunder kontakter mig, eller hvis forhandlingssituationen er mærkelig?

Svar:

Der kan være eller opstå usædvanlige forhold i en forhandlingssituation. Da bør du som eksportør søge råd og vejledning hos Erhvervsstyrelsen for at få afklaret, om en eksporttilladelse er påkrævet. Styrelsen kan for eksempel tjekke, om der findes kritiske oplysninger om parterne i handlen.

Spørgsmål 10:

Hvad hvis jeg skal eksportere til en militær slutbruger eller en kunde med forbindelse til forsvarsindustrien?

Svar:

Hvis produktet står på kontrollisten, vil der altid være krav om tilladelse til eksport ud af EU, uanset hvem slutbrugeren er.

Hvis produktet ikke står opført på kontrollisten, bør du finde ud af, om produktet kan være omfattet af catch-all bestemmelserne, som du kan læse om her.

Spørgsmål 11:

Hvad gør jeg, hvis jeg skal eksportere til et land med uroligheder?

Svar:

Undersøg da forholdene omkring eksport til det pågældende land her på hjemmesiden. For eksempel om der er sanktioner mod landet. Hvis du ikke kan finde svar, kan du kontakte Erhvervsstyrelsen direkte for råd og vejledning. Du bør altid holde dig orienteret om forholdene og evt. uroligheder i lande, du skal eksportere til.

Spørgsmål 12:

Hvor kan jeg finde vejledning om de amerikanske regler for eksportkontrol?

Svar:

Bureau of Industry and Security under U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE er den amerikanske myndighed på området. Du kan besøge deres hjemmeside, som du finder her: www.bis.doc.gov. Alternativt kan du kontakte Dansk Industri eller den amerikanske ambassade i Danmark for vejledning.

Spørgsmål 13:

Hvor kan jeg finde information og vejledning om sanktionerne mod Iran?

På vores hjemmeside kan du finde information og vejledning om sanktionerne mod Iran og EU’s informationsnote om spørgsmål/svar om sanktionerne mod Iran efter, at lempelserne er trådt i kraft den 16. januar 2016: