Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Tilladelser og afslag på eksportkontrolansøgninger

Få et overblik over antal af tilladelser og afslag på eksportkontrolansøgninger i 2019, 2020 og 2021 fordelt på verdens lande.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at individuelle tilladelser og afslag gives til en specifik handel til en specifik kunde/slutbruger og som hovedregel på baggrund af efterretningsoplysninger om den pågældende kunde/slutbruger. Et afslag til et land er derfor ikke nødvendigvis et udtryk for, at landet generelt anses som et kritisk marked.

Derudover kan man heller ikke nødvendigvis konkludere, at et land er kritisk eller ukritisk, såfremt der kun er meget få tilladelser/afslag til landet. Det kan blot være et resultat af, at der har været få ansøgninger til det pågældende land.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal tolke antallet af tilladelser og afslag, er du altid meget velkommen til at ringe til os og spørge.

Hvor mange eksporttilladelser og -afslag er givet?

I tabellen nedenfor kan du se, hvordan de i alt 1.469 tilladelser og 103 afslag, udstedt i 2019, 2020 og 2021, fordeler sig på nedenstående lande.

De destinationer, som der ikke er givet nogen tilladelser eller afslag til i perioden, fremgår ikke af tabellen.

Tilladelser og afslag fordelt på lande i årene 2019 - 2021

Bestemmelsesland201920202021
Afganistan

Tilladelser: 4 

Afslag: 0

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Angola

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Argentina

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Armenien

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Aserbajdsjan

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Australien

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Bahrain

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Bangladesh

Tilladelser: 0

Afslag: 

Tilladelser: 1

Afslag: 1

Tilladelser: 1

Afslag: 2

Barbados

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Belarus

Tilladelser: 9

Afslag: 0

Tilladelser: 9

Afslag: 0

Tilladelser: 7

Afslag: 1

Bermuda

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Bosnien-Hercegovina

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Botswana

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Brasilien

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Tilladelser: 6

Afslag:0

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Brunei

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Burkina Faso

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Burundi

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Cameroun

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Canada

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Chile

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Colombia

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 7

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Congo, Demokratiske Republik

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Costa Rica

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Danmark (Nordsøen)

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

De Forenede Arabiske Emirater

Tilladelser: 11

Afslag: 3

Tilladelser: 13

Afslag: 1

Tilladelser: 17

Afslag: 1

Den Centralafrikanske Republik

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 7

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Den Dominikanske Republik

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 7

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Ecuador

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Egypten

Tilladelser: 7

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 8

Afslag: 0

Eritrea 

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Etiopien

Tilladelser: 8

Afslag: 0

Tilladelser: 9

Afslag: 0

Tilladelser: 5

Afslag: 1

Fiji

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Filippinerne

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Finland

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Frankrig

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Færøerne

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Gambia

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Georgien

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Ghana

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Grønland

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Guadeloupe

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Guinea-Bissau

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Guyana

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Haiti

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Honduras

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Hong Kong

Tilladelser: 11

Afslag: 0

Tilladelser: 6

Afslag: 0

Tilladelser: 8

Afslag: 0

Indien

Tilladelser: 29

Afslag: 5

Tilladelser: 19

Afslag: 2

Tilladelser: 22

Afslag: 2

Indonesien

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Tilladelser: 9

Afslag: 0

Irak

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Iran

Tilladelser: 18

Afslag: 0

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Island

Tilladelser: 15

Afslag: 0

Tilladelser: 9

Afslag: 0

Tilladelser: 15

Afslag: 0

Israel

Tilladelser: 6

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 1

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Japan

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Jordan

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Kap Verde

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag:0

Kasakhstan

Tilladelser: 2

Afslag: 1

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Kenya

Tilladelser: 6

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Kina

Tilladelser: 70

Afslag: 21

Tilladelser: 83

Afslag: 17

Tilladelser: 125

Afslag: 7

Kuwait

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

 

Letland

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Libanon

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Liberia

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Libyen

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Madagaskar

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Malawi

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Malaysia

Tilladelser: 12

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 9

Afslag: 0

Mali

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Marokko

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Mauretanien

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag:0

Mauritius

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Mexico

Tilladelser: 10

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 12

Afslag: 0

Montenegro

Tilladelser: 0 

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Mozambique

Tilladelser: 0 

Afslag: 0

Tilladelser: 0 

Afslag: 0

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Namibia

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag:0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Nederlandene

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Niger

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Nigeria

Tilladelser: 9

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Nordkorea

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 1

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Norge

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Oman

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Pakistan

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Paraguay

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Peru

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Qatar

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Tilladelser: 11

Afslag: 0

Rusland

Tilladelser: 51

Afslag: 13

Tilladelser: 28

Afslag: 2

Tilladelser: 50

Afslag: 9

Rwanda

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

São Tomé og Príncipe

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Saudi Arabien

Tilladelser: 14

Afslag: 1

Tilladelser: 7

Afslag: 1

Tilladelser: 9

Afslag: 0

Schweiz

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Senegal

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Serbien

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Seychellerne

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Sierra Leone

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Singapore

Tilladelser: 14

Afslag: 0

Tilladelser: 11

Afslag: 0

Tilladelser: 16

Afslag: 0

Somalia

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Sri Lanka

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Storbritannien

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Sudan

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 7

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Sverige

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Sydafrika

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 7

Afslag: 0

Sydkorea

Tilladelser: 32

Afslag: 0

Tilladelser: 28

Afslag: 0

Tilladelser: 20

Afslag: 0

Sydsudan

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Syrien

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tadsjikistan

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Taiwan

Tilladelser: 11

Afslag: 0

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Tilladelser: 14

Afslag: 0

Tanzania

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tchad

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Thailand

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Tilladelser: 10

Afslag: 0

Tilladelser: 11

Afslag: 0

Trinidad & Tobago

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tunesien

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Turkmenistan

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tyrkiet

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 24

Afslag: 5

Tilladelser: 32

Afslag: 3

Tyskland

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Uganda

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag:0

Ukraine

Tilladelser: 16

Afslag: 0

Tilladelser: 8

Afslag: 1

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Uruguay

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

USA

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Usbekistan

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Venezuela

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Vietnam

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 5

Afslag: 1

Tilladelser: 6

Afslag: 0

Yemen

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Zimbabwe

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag:0

Østtimor

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0