Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Typer af tilladelser

Der findes tre typer eksporttilladelser, du kan søge om, hvis du er omfattet af reglerne om eksportkontrol.

Eksport af produkter og teknologi underlagt eksportkontrol sker under en eller flere af tre tilladelsestyper. Tilladelserne er gradueret efter produkternes og landenes følsomhed.

Der gælder forskellige regler, alt efter om eksporten sker til andre EU-lande, til de syv nærtstående lande eller til andre tredjelande. Dette har også betydning for typen af tilladelse, der kræves.

Individuel tilladelse

En tilladelse, der kan anvendes ved enkeltstående eksport, mere kritisk eksport og altid ved catch-all.

EU-tilladelser

Er forenklede tilladelser, der kan anvendes ved blandt andet eksport til de syv nærtstående lande, dvs. Australien, Canada, Japan, New Zealand, Norge, Schweiz og USA. Der findes flere forskellige typer EU-tilladelser.

Globale tilladelser

Er forenklede tilladelser, der kan anvendes ved regelmæssig mindre kritisk eksport af specificerede produkter til civile slutbrugere i specificerede lande