Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Typer af tilladelser

Der findes tre typer eksporttilladelser, du kan søge om, hvis du er omfattet af reglerne om eksportkontrol.

Eksport af produkter og teknologi underlagt eksportkontrol sker under en eller flere af tre tilladelsestyper. Tilladelserne er tilpasset efter produkternes og landenes følsomhed.

Der gælder forskellige regler, alt efter om eksporten sker til andre EU-lande, til de nærtstående lande eller til andre tredjelande. Dette har også betydning for typen af tilladelse, der kræves.

Individuel tilladelse

En tilladelse, der kan anvendes ved enkeltstående eksport, mere kritisk eksport og altid ved catch-all.

Generelle EU-tilladelser

Otte forskellige, forenklede tilladelser, der kan anvendes ved blandt andet eksport til de nærtstående lande, dvs. Australien, Canada, Island, Japan, New Zealand, Norge, Schweiz (inkl. Lichtenstein), Storbritannien og USA. 

Globale tilladelser

Forenklede tilladelser, der kan anvendes ved regelmæssig mindre kritisk eksport af specificerede produkter til civile slutbrugere i specificerede lande