Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

EU001

Udførsler til de syv nærtstående lande.

Den generelle EU-udførselstilladelse EU001 kan benyttes til at eksportere en lang række produkter omfattet af kontrollisten til syv udvalgte lande.

Gældende betingelser for EU001

Produkter som kan udføres:
Alle produkter opført på kontrollisten (bilag I) undtagen produkter, som er opført på bilag IIg og

Lande som produkterne kan udføres til:
Australien, Canada, Japan, New Zealand, Norge, Schweiz (inkl. Liechtenstein), og USA.