Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

EU002

Eksport af visse produkter med dobbelt anvendelse til visse bestemmelsessteder.

Den generelle EU-eksportilladelse EU002 minder om EU001, men kan anvendes til en snævrere gruppe af produkter og en anden gruppe af lande. Bemærk at det kun er produkterne nævnt nedenfor, som må udføres under EU002.

Gældende betingelser for EU002

Følgende udvalgte kategorinumre fra kontrollistens (bilag I) hovedkategori 1, 2 og 3 kan eksporteres til Argentina, Sydafrika, Sydkorea og Tyrkiet:

1A001

1A003

1A004

1C003.b-c

1C004

1C005

1C006

1C008

1C009

2B008

3A001.a.3

3A001.a.6-12

3A002.c-f

3C001

3C002

3C003

3C004

3C005

3C006