Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

EU003

Eksport efter reparation/udskiftning.

Den generelle EU-eksporttilladelse EU003 kan kun bruges, når produkter skal reeksporteres efter reparation, eller hvis det bliver nødvendigt at sende et nyt eksemplar til kunden, fordi reparation ikke er mulig. Det er en forudsætning for at benytte EU003, at den oprindelige eksport af produkterne er sket med en individuel eller generel eksporttilladelse.

Gældende betingelser for EU003

EU003 kan kun anvendes, hvis følgende betingelser er opfyldt: 

  • den oprindelige eksport skal have fundet sted under en individuel eller generel eksporttilladelse. Eksport må altså kun ske til den/de oprindelige kunder, og den oprindelige tilladelse må ikke være blevet annulleret, suspenderet eller tilbagekaldt.

og en af følgende betingelser skal være opfyldt:

  • produkterne blev genindført til EU’s toldområde med henblik på vedligeholdelse, reparation eller udskiftning og eksporteres eller re-eksporteres til modtagerlandet uden nogen ændring af deres oprindelige egenskaber inden for en periode på fem år efter datoen for udstedelsen af den oprindelige eksporttilladelse, eller
  • produkterne eksporteres til modtagerlandet som led i ombytning af produkter af samme kvalitet og antal, som blev genindført til EU’s toldområde med henblik på vedligeholdelse, reparation eller udskiftning inden for en periode på fem år efter datoen for udstedelsen af den oprindelige eksporttilladelse. 
  • Produkter som kan eksporteres: Alle produkter opført på kontrollisten (bilag I) undtagen følgende udvalgte kategorinumre:

Alle produkter, der er opført i:

  • Bilag IIg
  • Bilag IV

Alle produkter i afsnit D og E i bilag I (dvs. hvor bogstavet D eller E indgår som andet ciffer i kategorinummeret – f.eks. 2D001)

Følgende produkter på kontrollisten (bilag I):

1A002.a

1C012.a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001.b.5

5A002.a.2 til 5A002.a.9

5B002 Udstyr som følger:

a.       Udstyr, der er specielt konstrueret til »udvikling« eller »fremstilling« af udstyr, der er specificeret i 5A002.a.2 til 5A002.a.9

b.      Måleudstyr, der er specielt konstrueret til vurdering og godkendelse af »informationssikkerhedsfunktionerne« hos udstyr, der er specificeret i 5A002a2 til 5A002a9

6A001.a.2.a.1

6A001.a.2.a.5

6A002.a.1.c

8A001.b

8A001.d

9A011

  • Lande som produkterne kan udføres til: Albanien, Argentina, Bosnien & Hercegovina, Brasilien, Chile, Forenede Arabiske Emirater, Franske Oversøiske Territorier, Indien,  Kasakhstan, Kina (inkl. Hong Kong og Macao), Nordmakedonien (FYROM), Marokko, Mexico, Montenegro, Serbien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine.

Bemærk, at eksportøren på anmodning fra toldmyndighederne skal forelægge dokumentation for datoen for indførslen af produkterne til EU, for eventuel vedligeholdelse, reparation eller udskiftning af produkterne, som er foretaget i EU, og for at produkterne sendes tilbage til den slutbruger og det land, hvorfra de blev indført i EU.