Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

EU004

Midlertidig eksport i forbindelse med udstillinger eller messer.

Den generelle EU-eksporttilladelse EU004 kan bruges i situationer, hvor en eksportør har behov for at eksportere et produkt midlertidigt, fordi det skal udstilles eller fremvises for f.eks. potentielle kunder eller offentligheden. Anvendelse af EU004 forudsætter dog, at transport, opbevaring og selve fremvisningen lever op til en række betingelser.

Gældende betingelser for EU004

EU004 kan kun anvendes, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Eksporten vedrører midlertidig eksport i forbindelse med udstillinger eller messer, jf. definitionen i punkt 6, og at produkterne genindføres inden for en periode på 120 dage efter den oprindelige eksport, fuldstændige og uden ændringer, til Den Europæiske Unions toldområde.
 • Ved ”udstilling eller messe” forstås kommercielle arrangementer af specifik varighed, hvor et større antal udstillere demonstrerer deres produkter for besøgende handelsfolk eller offentligheden.

EU004 må ikke anvendes, hvis én eller flere af følgende omstændigheder er gældende:

 • eksportøren er blevet underrettet af en kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor den pågældende er etableret, eller på anden måde er gjort bekendt med (f.eks. gennem oplysninger fra fabrikanten), at de pågældende produkter af den kompetente myndighed er klassificeret i kategorien produkter med national sikkerhedsklassificering, svarende til eller højere end CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL
 • eksportøren ikke kan garantere, at produktet tilbagesendes i dets oprindelige tilstand, uden at nogen komponent eller noget software er blevet fjernet, kopieret eller spredt, eller hvis en overførsel af teknologi knytter sig til en fremvisning
 • de pågældende produkter skal eksport i forbindelse med en privat fremvisning eller demonstration (f.eks. i interne udstillingslokaler)
 • de pågældende produkter skal indgå i en produktionsproces
 • de pågældende produkter skal anvendes til det tilsigtede formål, undtagen i det minimumsomfang, det er påkrævet af hensyn til en effektiv demonstration, men uden at stille specifikke testresultater til rådighed for tredjeparter
 • eksporten skal foregå som følge af en handelstransaktion, navnlig hvad angår salg, leje eller leasing af de pågældende produkter
 • de pågældende produkter skal opbevares på en udstilling eller messe alene med henblik på salg, leje eller leasing uden at skulle fremvises eller demonstreres
 • eksportøren indgår en aftale, som afskærer ham fra at bevare kontrollen over de pågældende produkter i hele den midlertidige eksportperiode.
 • Produkter som kan eksport: Alle produkter opført på kontrollisten (bilag I) undtagen følgende udvalgte kategorinumre:

Alle produkter, der er opført i:

 • Bilag IIg
 • Bilag IV

Alle produkter i afsnit D i bilag I (dvs. hvor bogstavet D indgår som andet ciffer i kategorinummeret – f.eks. 2D001) (dette omfatter ikke software, der er nødvendig for, at demonstrationsudstyret kan fungere efter hensigten)

Alle produkter i afsnit E i bilag I (dvs. hvor bogstavet E indgår som andet ciffer i kategorinummeret)

Følgende produkter på kontrollisten kontrollisten (bilag I):

1A002.a

1C002.b.4

1C010

1C012.a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001.b.5

5A002.a.2 til 5A002.a.9

5B002 Udstyr som følger:

a.       Udstyr, der er specielt konstrueret til »udvikling« eller »fremstilling« af udstyr, der er specificeret i 5A002.a.2 til 5A002.a.9

b.      Måleudstyr, der er specielt konstrueret til vurdering og godkendelse af »informationssikkerhedsfunktionerne« hos udstyr, der er specificeret i 5A002.a.2 til 5A002.a.9

6A001

6A002a

6A008.l.3

8A001.b

8A001.d

9A011

 • Lande: Albanien, Argentina, Bosnien & Hercegovina, Brasilien, Chile, Forenede Arabiske Emirater, Franske Oversøiske Territorier, Indien, Kasakhstan, Kina (inkl. Hong Kong og Macao), Nordmakedonien (FYROM), Marokko, Mexico, Montenegro, Serbien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine.