Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

EU005

Telekommunikationsprodukter og -software.

Den generelle EU-eksporttilladelse EU005 kan benyttes til at eksportere visse telekommunikationsprodukter og –software til en gruppe af udvalgte lande.

Gældende betingelser for EU005

EU005 må ikke anvendes, hvis eksportøren er bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med krænkelse af

  • menneskerettigheder,
  • demokratiske principper eller
  • ytringsfrihed

som defineret i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder gennem brug af aflytningsteknologier og anordninger til digital dataoverførsel med henblik på kontrol med mobiltelefoner og sms-beskeder og målrettet overvågning af internetbrug (f.eks. gennem overvågningscentre og myndighedernes aflytningsporte (Lawful Interception Gateways))

Produkter som kan eksporteres: Følgende kategorinumre og følgende typer software i hovedkategori 5, del I, i kontrollisten (bilag I):

i. Produkter, herunder specielt konstruerede eller udviklede komponenter og tilbehør hertil, som er specificeret i 5A001.b.2 og 5A001.c og d.

ii. Produkter, som er specificeret i 5B001 og 5D001 for så vidt angår prøvnings-, inspektions- og produktionsudstyr og software til de under nr. i) nævnte produkter.

iii. Teknologi, underlagt eksportkontrol gennem 5E001.a, såfremt den er nødvendig for installation, drift, vedligeholdelse og reparation af produkter, specificeret under nr. i) og ii), og bestemt til samme slutbruger.

  • Lande som produkterne/software kan udføres til: Argentina, Indien, Kina (inkl. Hong Kong og Macao), Sydafrika, Sydkorea, Tyrkiet og Ukraine.