Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Eksport til øvrige lande

I nogle tilfælde skal en eksportør søge om udførselstilladelse, hvis der skal udføres til lande uden for EU.

Der skal søges om en tilladelse ved udførsel til lande uden for EU, hvis:

  • produktet står opført på EU's kontrolliste (Bilag I)
  • produktet er omfattet af catch-all bestemmelserne, jvf. art. 4 i EU-forordningen

Se, hvilken type udførselstilladelse der er nødvendig