Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Eksport til øvrige lande

I nogle tilfælde skal en eksportør søge om eksporttilladelse, hvis der skal eksporteres til lande uden for EU.

Der skal søges om en tilladelse ved eksport til lande uden for EU, hvis:

  • Produktet står opført på EU's kontrolliste (bilag I).
  • Produktet er omfattet af catch-all bestemmelserne, jf. art. 4 og 5 i EU-forordning 2021/821.

Se, hvilken type eksporttilladelse der er nødvendig