Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Udstyr til overvågning og aflytning

Salg, levering, overførsel eller eksport til Belarus af udstyr til overvågning og aflytning opført på bilag IV til forordningen er forbudt.

Lovgrundlag

EU har vedtaget omfattende ændringer af Rådets forordning nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine.

Gå til Rådets forordning nr. 765/2006 - konsolideret udgave af 20. juli 2022

Forbuddet mod eksport til Belarus af udstyr til overvågning og aflytning gælder udstyr, teknologi eller software, som primært er beregnet til at blive anvendt til overvågning eller aflytning af internet- eller telekommunikation, som er opført på bilag IV til forordningen.

Undtagelser fra eksportforbuddet

Erhvervsstyrelsen kan dog give tilladelse til eksport af udstyr, teknologi eller software opført på bilag IV til forordningen, såfremt Erhvervsstyrelsen kan sikre sig, at det pågældende udstyr eller den pågældende teknologi eller software ikke vil blive anvendt til undertrykkelse begået af den belarussiske regering, offentlige organer, selskaber eller agenturer, eller personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres instruks.