Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Varer til tobaksindustrien

Salg, levering, overførsel eller eksport til Belarus af de produkter, der er opført på listen i bilag VI til forordningen er forbudt.

Lovgrundlag

EU har vedtaget omfattende ændringer af Rådets forordning nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine.

Gå til Rådets forordning nr. 765/2006 - konsolideret udgave pr. 28. februar 2023

Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere varer, der anvendes til produktion eller fremstilling af tobaksvare opført i Bilag VI til forordningen. 

Leveringen af teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre ydelser samt finansiering og finansiel bistand relateret til disse produkter er ligeledes forbudt.