Nyhed

Ændring til sanktionerne mod Guinea-Bissau

EU har besluttet at ændre sanktionerne mod Guinea-Bissau, og har indsat en bestemmelse om humanitær undtagelse for visse aktører.

  • 4. august 2023

Det fremgår af:

Rådets forordning (EU) 2023/1593 af 28. juli 2023 om ændring af forordning (EU) nr. 377/2012 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Guinea-Bissau

Der tilføjes et stykke til forordning 377/2012, hvorefter forbuddet mod tilrådighedsstillelse af pengemidler eller økonomiske ressourcer ikke finder anvendelse på tilrådighedsstillelse, der er nødvendig for at sikre rettidig levering af humanitær bistand og for at støtte andre aktiviteter, der støtter grundlæggende menneskelige behov, hvis en sådan bistand og sådanne andre aktiviteter udføres af visse nærmere udpegede humanitære aktører.

Ikrafttræden: 5. august 2023.