Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
04.08.2023

Ændring til sanktionerne mod Guinea-Bissau

EU har besluttet at ændre sanktionerne mod Guinea-Bissau, og har indsat en bestemmelse om humanitær undtagelse for visse aktører.

Det fremgår af:

Der tilføjes et stykke til forordning 377/2012, hvorefter forbuddet mod tilrådighedsstillelse af pengemidler eller økonomiske ressourcer ikke finder anvendelse på tilrådighedsstillelse, der er nødvendig for at sikre rettidig levering af humanitær bistand og for at støtte andre aktiviteter, der støtter grundlæggende menneskelige behov, hvis en sådan bistand og sådanne andre aktiviteter udføres af visse nærmere udpegede humanitære aktører.

Ikrafttræden: 5. august 2023.