Kontrol med produkter

Der kan være flere grunde til, at et bestemt produkt, fx et dual-use produkt, er i søgelyset og derfor kræver særlig tilladelse at eksportere – en såkaldt eksporttilladelse.

Er din forskning i fare?

Læs anbefalingerne til, hvordan dansk teknologi kan beskyttes ved at forebygge og håndtere spionage. Anbefalingerne er til jer, der arbejder på forskningsinstitutioner og i forskningstunge virksomheder.

Investeringsscreening og eksportkontrol spiller en vigtig rolle heri, da virksomheder, der arbejder med og forsker i visse teknologier, kan have behov for en tilladelse fra Erhvervsstyrelsen. 

Amerikansk eksportkontrol

Amerikansk eksportkontrol minder på mange måder om EU's, da den bygger på de samme aftaler, som der opnået enighed om i de globale eksportkontrolregimer, hvor USA også deltager. Men der er også afgørende forskelle.