Lovgrundlag for eksportkontrol og sanktioner

Det er vigtigt at kende gældende love og regler for eksport af dual-use produkter, eksport af varer til tortur og produkter til lande omfattet af EU-sanktioner.

Ansvarlige myndigheder

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde en samlet oversigt over de myndigheder, som administrerer og vejleder om de forskellige bestemmelser i EU’s sanktioner.

EU’s kort over sanktioner

På EU’s verdenskort kan du se hvilke lande, der er omfattet af EU’s sanktioner. Du kan også få et overblik over restriktioner for hvert enkelt land.