Sanktioner

Det internationale samfund kan vedtage sanktioner mod et land, hvis landet overtræder internationale konventioner og aftaler. Det kan fx ske ved brud på menneskerettighederne, brud på våbenhviler eller udvikling af ulovlige atomprogrammer.

Amerikansk eksportkontrol

Amerikansk eksportkontrol minder på mange måder om EU's, da den bygger på de samme aftaler, som der opnået enighed om i de globale eksportkontrolregimer, hvor USA også deltager. Men der er også afgørende forskelle.

Ansvarlige myndigheder

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde en samlet oversigt over de myndigheder, som administrerer og vejleder om de forskellige bestemmelser i EU’s sanktioner.